Ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ δημιουργήσουμε κομβοσχοίνια
σὲ ὁποιοδήποτε μέγεθος καὶ χρῶμα ἐσεῖς ἐπιθυμεῖτε.